İLKSAN De-Ha Otel - Öğretmen Evi Rezervasyon Tel: 0312 431 34 11

ADRES: Kıbrıs Caddesi Taşkent Sokak No:25 Kurtuluş-Çankaya/ANKARA

*** Deha Hotel - Alanya Rezervasyon Tel: 0242 528 30 50

ADRES: Mahmutlar Kasabası Barbaros Caddesi No:46 Alanya-ANTALYA

**** Ananas Hotel - Alanya Rezervasyon Tel: 0242 514 15 50

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Palmiye Sokak No:6 Mersin yolu üzeri Alanya/ANTALYA

Araç Kampanyası Tel: 0312 425 87 43

İLKSAN üyelerine yönelik HONDA, PEUGEOT ve CITROEN Marka araçlar ile araç kampanyalarımız devam etmektedir. Detaylı bilgi için şirketimizi arayınız.

Şirketten Haberler
PDF Yazdır e-Posta

DE-HA İLKSAN ÇINARSUYU TURİZM TESİSLERİ ÜNYE ŞUBESİ KAPANIŞ DUYURUSU

       T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ordu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü (İdare) tarafından Ünye-Çınarsuyu A TİPİ MESİRE YERİ sınırları dahilinde bulunan Kapı Girişi, 8 Adet Bungalov, Büfe, Kır Gazinosu, Fırın ve Genel Saha Temizliği İşletmeciliği ihalesi 28.04.2011 Tarih saat 11:00 de yapılmış ve ihale İLKSAN'ın tek hisse ile sahibi olduğu DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinde kalmıştır.

       DE-HA Şirketi ile İdare arasında 18.05.2011 tarihinde 5 Yıllık kiralama sözleşmesi imzalanmıştır (Sözleşme Bitim Tarihi 31.12.2016)

      Sözleşmenin imzalanmasından sonra 24.05.2011 tarihli "Ünye Çınarsuyu A Tipi Mesire Yeri Teslim Tutanağı" ile şirketimize yer teslimi yapılmış ve düzenlenen bu tutanakta teslim edilen arazinin bakımsız olduğu, teslim edilen binaların harap olduğusıhhi tesisat, elektrik, atık su, içme suyu tesisatlarının ve plaj ünitelerinin kullanılmaz halde olduğu tespit edilmiş ve tesis şirketimize harap ve kullanılmaz halde teslim edilmiştir.

       Kiralanan sahaya şartname ve sözleşme şartları doğrultusunda; şirketimiz tarafından tamirat, tadilat, modernizasyon ve imalatlar İdarenin teknik elemanlarının gözetiminde yapılmış ve tesis 2012 tarihinde işletmeye açılmıştır.

       Şirketimiz sahaya yapmış olduğu yatırımlar karşılığında; şartname ve sözleşmeden doğan ilave kira süresinin verilmesini İdareden talep etmiş, ancak İdare yapılan yatırımları kabul etmesine rağmen sözleşmeden kaynaklı ilave 24 yıl işletim hakkını şirketimize vermemiş ve kira süresinin bitim tarihi olan 31.12.2016 tarihinde değerlendireceğini şirketimize 06.01.2015 tarihinde yazı ile bildirmiştir.

       Şirketimiz tarafından ihale şartnamesi ve sözleşme hükümlerine titizlikle riayet edilmiş ve herhangi bir aykırılığa neden olunmamıştır. Buna karşılık, İdare tarafından Kanunlara, ihale şartnamesine ve sözleşmeye aykırı olarak, taraflar arasında imzalanan sözleşmede belirlenen kira bedeline ilave olarak kira bedeli talep edilmiş ve idare, şirketimize yazmış olduğu 30.01.2015 tarihli yazısı ile saha ve içerisine yapılan tamirat, tadilat ve modernizasyonlardan kaynaklı imalatlar nedeniyle şirketimize 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin ilave, eklenti ve kullanımlar için sözleşmeye aykırı ek kira bedeli talep etmesi ve belirlemiş olduğu tutarın ödenmesini ayrıca 2015 yılına ilişkin 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere mevcut kira bedeline ilave kira bedeli tahakkuk ettirerek yeni artışlı ek kira sözleşmesinin noter onaylı olarak 30 gün içerisinde imzalanması için Şirketimize süre tanımıştır.

       Şirketimiz, İdarenin bu taleplerinin ihale şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı olduğunu, gerek yazışma, gerekse ikili görüşmelerde anlatmasına rağmen idare yetkilileri bu bedelin ödenmesi ile belirtilen kira artışının uygulanması konusunda ısrarlı taleplerini sürdürmüşlerdir.

       İdare son olarak şirketimize çekmiş olduğu 12.06.2015 tarili ihtar ile sözleşmeyi haksız olarak tek taraflı olarak feshetmiş ve kiralanan alanın 10 (On) gün içerisinde boşaltılmadığı taktirde işletme bedelinin güne tekabül eden miktarın 50 (Elli) katını ceza olarak tahsil edeceğini şirketimize bildirmiş ve elinde bulunan şirketimize ait bütün teminatları nakde çevirerek kendi hesabına kaydetmiştir.

      Şirketimiz tarafından kiralanan alana yapılan tamirat, tadilat ve modernizasyonlar İdareye sağlam ve kullanılabilr bir şeklide 01.07.2015 tarihinde taraflarca oluşturulan komisyonlar nezaretinde teslim edilmiş ve teslim alınmıştır.

       Şirketimiz bu güne kadar kira ödemelerini zamanında İdarenin hesaplarına ödemiş olup, şirketimizin İdareye borcu bulunmamaktadır.

       Şirketimiz Turizm sektöründe A Grubu Turizm İşletme Belgesine sahip bir kuruluş olup, sahaya yapılan iş ve işlemleri İdarenin gözetiminde bu güne kadar yapmış, bölgenin turizme kazandırılmasında büyük çabalar göstermiş, gerekli yatırımlarda bulunmuş ve bölgeyi tanıtmıştır.

       Ancak, İdarenin ihale dokümanlarına aykırı bir şeklide şirketimizden ilave ödemeler istemesi karşısında şirketimizin hukuk nezdinde haklarını aramaktan başka çaresi kalmamıştır.

       Yukarıda belirtilen nedenlerle; Şirketimiz tarafından İdare aleyhine gerekli hukuki işlemler başlatılmış olup, şube kapanışı Ünye Ticaret Siciline 29.07.2015 tarihinde tescil ettirilerek şube faaliyeti sonlandırılmıştır.

       Kamuoyuna saygı ile duyururuz. 11.09.2015

DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  YÖNETİM KURULU  

 


DE-HA A.Ş. İLKSAN'IN TAM HİSSE İLE SAHİBİ OLDUĞU KURUMLAR VERGİSİNE TABİ TİCARİ BİR ŞİRKETİDİR.